חוק עידוד השקעות הון דירות להשכרה

בניין להשכרה

בניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, העומד בתנאים המפורטים בחוק זה, ובנוסף בתנאים שנקבעו בנוהל מרכז ההשקעות בנוגע לבניין להשכרה זכאי להטבות מס, לרבות:

– שיעורי מס מופחתים על הכנסה מדמי שכירות ועל השבח הריאלי (כיום ביחס לבניין חדש להשכרה – 11% מס חברות, 20% יחיד)

– שיעור מס מופחת על דיבידנד שמקורו בהכנסת חברה מבניין להשכרה  (20% – החל משנת 2014)

– פטור ממע"מ על חלק מהבניין ששימש להשכרה לפחות 5 שנים

– פחת מואץ

מה התנאים לקבלת הטבות המס?

על מנת להיות זכאים להטבת המס יש לעמוד בתנאי הגדרת "בניין להשכרה" או "בניין חדש להשכרה", כמפורט בסעיף 53א לחוק עידוד השקעות הון. החוק מבחין בין "בניין להשכרה" ובין "בניין חדש להשכרה" בהתאם למועד אישורו כבניין להשכרה. ההגדרה הרלוונטית ברוב המקרים כיום הינה ביחס ל"בניין חדש להשכרה".

אישור מרכז ההשקעות – בכדי שבניין ייחשב כבניין להשכרה או בניין חדש להשכרה יש לקבל את אישור מרכז ההשקעות, בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל בניינים להשכרה למגורים אשר פורסם על ידי מרכז ההשקעות ועודכן במשך השנים, לרבות הגבלת גובה דמי השכירות לדירות ולבניין.

היקף השטח המושכר – יש להשכיר לפחות מחצית מהשטח המיועד למגורים. נציין, כי בהתאם לחוק ניתן לאשר בתנאים מסוימים חלק מבניין כבניין להשכרה.

תקופת השכירות – תקופת ההשכרה המינימלית הנדרשת הינה בהתאם לסיווג – בניין להשכרה/ בניין חדש להשכרה. כאשר מדובר בבנין להשכרה התקופה הנדרשת הינה עשר שנים מתוך שנים עשר שנים, וכאשר מדובר בבניין חדש חמש שנים מתוך שבע שנים, לאחר סיום הבניה.

גובה דמי השכירות – החוק אינו מתייחס להיבט זה, אולם כמפורט לעיל, בכדי שבנין ייחשב כבנין להשכרה או בנין חדש להשכרה יש לקבל את אישור מרכז ההשקעות, בהתאם לנוהל בניינים להשכרה אשר פורסם על ידו. בנוהל נקבעו, בין היתר, הגבלות ביחס לגובה דמי השכירות.

עוד נציין, כי הנוהל מאפשר אף להגדיר בניין שנועד להשכרה לסטודנטים כבניין להשכרה, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בו.

על מנת לקבל את ההטבות המוענקות מכח חוק עידוד השקעות הון דירות להשכרה, יש לפנות למנהלת מרכז ההשקעות על מנת שיאשרו את הנכס כ"נכס מאושר".

צור קשר לבחינת זכאותך להטבות מס לפי חוק עידוד השקעות הון דירות להשכרה באמצעות רו"ח דוד נחמני, בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים, בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il