חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

החלטות מיסוי

במסגרת תיקון 147 לפקודה נוספו סעיפים 158ב – 158ו לפקודה העוסקים בהחלטות מיסוי. בסעיפים אלה נקבעה הפרוצדורה והתנאים להגשת בקשה למתן החלטת מיסוי בתחומים השונים – מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, חוקי עידוד וכיוצא בזה.
בסעיף 158ג לפקודה נקבע כי החלטת המיסוי יכולה להיקבע בהסכם או שלא בהסכם. בהמשך, נקבע בסעיף 158ד לפקודה המועד בו יש להגיש את הבקשה להחלטת המיסוי – לפני ו/או לאחר ביצוע הפעולה.
נציין בנוסף, כי החלטות מיסוי בתחום שינויי המבנה – מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים, ניתנות בהתאם להוראות חלק ה-2 לפקודה (סעיפים 103 – 105 לפקודה) אשר התווסף לפקודה במסגרת תיקון 94, וזאת החל משנת 1994. ביחס למרבית שינויי המבנה, נציין כי הפנייה לרשות המסים לקבלת החלטת המיסוי מחויבת על פי חוק. כך לדוגמא, לא ניתן להעביר נכס בין חברות אחיות בפטור ממס לפי סעיף 104ב(ו) לפקודה, מבלי שנתקבלה החלטת מיסוי בהסכם.

תמצית החלטות מיסוי בתחומים השונים:

Call Now Button