החלטת מיסוי 19/08

מפעלים קשורים מפעלים של חברות אחיות אשר יחשבו כמפעלים קשורים (בהסכם)

העובדות:

1. החברה עוסקת בפיתוח ויצור רכיבי מתכת לתעשייה הביטחונית, שתלים רפואיים וכלי עזר רפואיים, באמצעות עיבודי לייזר מדויקים. במתחם המפעל של החברה, ממוקמת חברה אחות המייצרת מסמרים אורטופדים רפואיים בטכנולוגיה של ריתוך בלייזר. במהלך תהליך הייצור, נעזרת החברה האחות במחלקותיה השונות של החברה.

2. בעלת המניות בשתי החברות הינה חברה פרטית תושבת ישראל, שבבעלותה מפעל לייצור מוצרי פח בכבישה קרה במכבשים, הממוקם באזור אחר בישראל. במתחם המפעל של בעלת המניות, ממוקם משרדם של מנכ"ל החברה ומנכ"ל החברה האחות, ובנוסף מתנהלת הנהלת החשבונות של שלוש החברות.

פרטי הבקשה:

בין היתר ביקשה החברה לקבוע כי מפעלה ומפעלי חברות הקבוצה אינם מפעלים קשורים.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור זה נקבע שהמפעלים של החברה והחברה האחות מהווים מפעלים קשורים כהגדרת "מפעל קשור" שבסעיף  51 לחוק, מהסיבות הבאות:

1.1  השתלים, המיוצרים על ידי מפעל החברה,  מהווים  מוצר שאינו  שונה באופן משמעותי מהמסמרים האורטופדים הרפואיים המיוצרים על ידי החברה האחות.

1.2  הרכיבים לתעשייה הביטחונית, שתלים רפואיים וכלי עזר רפואיים, המיוצרים על ידי מפעל החברה, מיוצרים בטכנולוגיה שאינה שונה מזו המיושמת על ידי מפעלה של החברה האחות המפתחת מסמרים אורטופדים רפואיים.

1.3  מפעל החברה ומפעלה של החברה האחות, פועלים באותו מתחם.

2. באישור  זה  נקבע  כי  בדיקת  תנאי  הגדרת  "השקעה  המזערית  המזכה"  לגבי  הרחבת  מפעל  החברה תבוצע הן בסולו והן במאוחד,  כלומר  הן  לפי  סכום השקעות  מפעל החברה  ברכישת  נכסים יצרניים, אשר נעשה במהלך תקופה שאינה עולה על שלוש שנות מס המסתיימת בתום שנת הבחירה והן לפי סכומי השקעות מפעל החברה ומפעלה של החברה האחות ברכישת נכסים יצרניים, אשר נעשו במהלך תקופה שאינה עולה על שלוש שנות מס המסתיימת בתום שנת הבחירה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.