החלטת מיסוי 2187/11

שיפוץ של בית מלון (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותי תיירות ובבעלותה בית מלון הכולל 318 חדרים בכ-10 קומות.
  2. החברה ביצעה עבודות שיפוץ נרחבות ב-5 קומות בבית המלון (כ-150 חדרים וסוויטות). עבודות השיפוץ כללו, בין היתר, בניית קירות ותקרות אקוסטיות, עבודות אינסטלציה, עבודות איטום וחיפוי, התקנת דלתות, התקנת תשתית חשמל ותקשורת, החלפת ריהוט, התקנת שטיחים חדשים ועוד (להלן: "השיפוץ"). במסגרת השיפוץ החברה לא ביצעה הוספהו/או הרחבהשל מבנה בית המלון.

 

פרטי הבקשה:

לאשר כי השיפוץ שביצעה החברה בבית המלון מהווה הרחבה של בית המלון ("מפעל מוטב", שנת בחירה 2009) בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי השיפוץ אינו מהווה "הרחבה" של בית המלון מאחר ומתווה השיפוץ אינו כולל הרחבה או הוספה של בנין לשם הגדלת מספר הלינות בו.