החלטת מיסוי 23/08

חניון כמפעל מוטב- הכנסה משירותי תיירות (בהסכם)

העובדות:

1. החברה שמקיימת פעילות תיירות שטח וטבע באזורים שונים בישראל, חכרה חניון הממוקם בצפון הנגב, המשתרע על שטח של כ-15 דונם ואשר כולל אוהלים נייחים המאושרים על ידי מהנדסים, אוהלים ניידים, קרוואנים, מכולות, מבני שירותים, מחסנים וחוות גמלים. החניון מספק לאורחיו שירותי לינה ואירוח, שירותי הסעדה בסגנון בדואי, סיורי שטח באמצעות רכיבה על גמלים ושירותי פעילויות שטח.

2. הכנסות החברה הנן ממתן שירותי לינה ואירוח (לתושבי ישראל ולתיירים מחו"ל), ממתן שירותי רכיבה על גמלים למבקרים חד יומיים, ממתן שירותי מזון וארוחות למבקרים חד יומיים וממתן שירותי פעילויות שטח למבקרים חד יומיים.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לאשר כי הרחבת מתחם המבנים והאוהלים של החברה הממוקם בחניון בצפון הנגב והוספת אוהלים למתחם, הנה "הרחבה", כמשמעות המונח בסעיף  51 לחוק ובנוסף החברה ביקשה לאשר כי הכנסתה ממתן שירותי תיירות הינה הכנסה מוטבת.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור זה נקבע כי הוספת אוהלים נייחים המאושרים על ידי מהנדס למתחם המבנים והאוהלים של החברה הממוקם בחניון בצפון הנגב הינה הרחבה של בית המלון.

2. נקבע כי החברה תהא זכאית לתבוע הטבות מס מכוח הוראות החוק רק לגבי ההכנסות משירותי לינה ואירוח של החניון.

3. נקבע כי כל ההכנסות מפעילויות חד יומיות שמקורן במתן שירותי רכיבה על גמלים, מתן שירותי הסעדה בסגנון בדואי ומתן שירותי פעילויות שטח למבקרים מזדמנים אינן "הכנסות מוטבות" ואינן זכאיות להטבות המס הקבועות בחוק.

4. נקבע כי ייחוס ההוצאות, לרבות הוצאות עקיפות (כגון: הוצאות הנהלה ועקיפות, הוצאות מימון וכו'), בין שני סוגי ההכנסות- "הכנסות מוטבות" ו"הכנסות לא מוטבות"- יעשה לפי המנגנון הקבוע בסעיף  18(ג) לפקודת מס הכנסה.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.