החלטת מיסוי 24/08

מבחן פיזור השווקים- ייצוא באמצעות חברה קשורה (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל המהווה חלק מקבוצת חברות בארץ הינה מהיצרניות הגדולות בארץ של מוצרי עזר לתעשייה (מחזיקי מכשירי מדידה, מחזיקי מוניטורים של מצלמות,  מחזיקי מערכות  תאורה, מערכות ומוצרי הזרמת נוזלים לקירור ועוד). החברה מוכרת את מוצריה לחברה קשורה (ישראלית) והיא זו שמשווקת את  מוצרי החברה בארץ ובעולם.

2. החברה הקשורה איננה מבצעת כל פעולה יצרנית, מכל סוג שהוא, במוצרי העזר לתעשייה המיוצרים על ידי החברה. יחד עם זאת, כל סיכוני המכירות (סיכוני גביה, סיכוני מלאי, אחריות) עוברים לידי החברה הקשורה.

3. בנוסף לשיווק מוצרי החברה, החברה הקשורה עוסקת בפיתוח וייצור תעשייתי של כלי חיתוך לשימוש ידני.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה כי יאושר לה לראות את המכירות המבוצעות באמצעות החברה הקשורה כמכירות המבוצעות במישרין על ידי החברה (לצורכי החלוקה לשווקים), לצורך יישום הוראות סעיף  18א(ג) לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי המפעל אינו עומד בהגדרת "מפעל בר-תחרות" לפי סעיף  18א לחוק, באשר מכירותיו הן בישראל בלבד.