החלטת מיסוי 4458/12

יצואן עקיף (בהסכם)

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת כקבלנית משנה בפיתוח ושיווק של מיכלים ייעודיים לחומרים כגון: חביות פח ומיכלי פלסטיק (להלן: "המיכלים הייעודיים"). המיכלים מיוצרים בהתאם לבקשת הלקוח ובהתאם לדרישותיו לעניין גובה, נפח, עמידות בלחץ ובמשקל וכד'.
  2. המיכלים הייעודיים משמשים את לקוחותיה של החברה לייצוא של חומרים כימיים, כימיקלים, נוזלים וכד'.

 

פרטי הבקשה:

  1. לאשר כי המפעל שבבעלות החברה הוא "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959(להלן: "החוק").
  2. לאשר כי המיכלים הייעודיים המפותחים ומיוצרים על ידי החברה מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

  1. נקבע שיראו במפעל שבבעלות החברה "מפעל תעשייתי" ו"מפעל מועדף" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.
  2. נקבע שהמיכלים הייעודיים המפותחים ומיוצרים במפעל החברה מהווים "רכיב במוצר אחר", כמשמעותו בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות מכוחו.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.