החלטת מיסוי 86/06

הכנסה ממכירת ''תוכן'' לצרכן הסלולר איננה הכנסה מוטבת (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכת הכוללת אפליקציות ותכנים לשוק הסלולאר. המערכת מאפשרת ליצור אפליקציות ג'אווה, רינגטונים, שומרי מסך, אנימציות, צ'אטים באמצעות הודעות טקסט, וידאו קליפים ועוד. החברה מפתחת ומשדרגת את המערכת באופן שוטף, כך שניתן להפעיל באמצעותה סוגי תוכן שונים.

2. החברה משווקת את מוצריה בשני אופנים:

2.1    התקנת המערכת בשרתי חברות תוכן. חברות התוכן רוכשות זכות שימוש בתוכנה שפיתחה החברה, מתפעלות אותה בעצמן ומשווקות את התכנים המיועדים לשוק הסלולארי באמצעות המערכת שפיתחה החברה. הכנסות החברה, המתקבלות מחברות התוכן, יכול שיגזרו מהכנסות חברות התוכן (להלן:"הכנסות מחברות התוכן"). הכנסות אלו מהוות הכנסות מדמי שימוש בתוכנה.

2.2    החברה מוכרת "תוכן" בעצמה באמצעות התוכנה שפיתחה. לרוב, החברה מתקשרת בעסקה עם מפעיל סלולארי, משווקת את התוכן למשתמשי הקצה וגובה את שכרה באמצעות המפעיל הסלולארי (להלן: "הכנסות מהצרכן הסופי"). תחת חלופה זו, החברה אינה מעניקה זכות שימוש בתוכנה למפעיל הסלולארי ו/או למשתמשי הקצה, אלא פועלת בשיטה הדומה לזו של חברות התוכן.

פרטי הבקשה:
החברה ביקשה, בעין היתר, שיאושר לה כי ההכנסות מחברות התוכן וההכנסות מהצרכן הסופי מהוות "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.
 
החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בהחלטה נקבע כי ההכנסות מחברות התוכן תיחשבנה "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק, בין שדמי השימוש הם קבועים ובין שהם נגזרים מהיקף העסקאות של חברות התוכן.

2. בנוסף, נקבע כי ההכנסות מהצרכן הסופי לא תיחשבנה "הכנסה מוטבת" לצורכי החוק.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.