חוזרים מקצועיים

2020

מחירי העברה

חוזר 1/2020 מחירי העברה כללי 1. בעסקאות בין לאומיות בין צדדים קשורים קיים סיכון מובנה להסטת רווחים בתוך הקבוצה הרב לאומית. על כן, עסקאות אלו

קרא עוד »

2019

2018

תגמול תלוי ביצוע

חוזר 18/2018 תגמול תלוי ביצוע   הקדמה נוהג מקובל בקרב חברות הוא לתמרץ את עובדיהן באמצעות תגמול מבוסס הון (אופציות , מניות ויחידות השתתפות) (להלן

קרא עוד »

קרן להשקעות במקרקעין

חוזר 4/2018 קרן להשקעות במקרקעין פרק א – כללי בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 147) התשס"ה-2005, הוסף לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961(להלן –

קרא עוד »

מיזוג משולש הפכי

חוזר 3/2018 מיזוג משולש הפכי   1. הקדמה אדם המעוניין לרכוש את מלוא הזכויות בחברה תושבת ישראל (להלן – "הרוכש" או "החברה הרוכשת") (חוזר זה

קרא עוד »

מיסוי קרנות הון סיכון

חוזר 9/2018 מיסוי קרנות הון סיכון 1. כללי 1.1. לתעשיית ההיי-טק הישראלית תרומה משמעותית לצמיחה, לפריון ולשגשוג המשק הישראלי, "החמצן" לתעשיית ההייטק ובייחוד לחברות בשלבי

קרא עוד »

2017

תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון

חוזר 9/2017 תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון 1. מבואביום 29/12/2016 אושר בכנסת, בקריאה שניה ושלישית, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות

קרא עוד »

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2006

2002

1992

עידוד בנייה והשכרת דירות

חוזר 18/1992 עידוד בנייה והשכרת דירות (תיקון מס' 40 לחוק עידוד השקעות הון ותיקון 87 לפקודת מס ההכנסה) מבוא: חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות

קרא עוד »