טופס 912

מימוש נטו של אופציות לעובדים - NET EXERCISE

בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"

טופס 912 נועד למצב בו מוקצות אופציות לעובדים במנגנון של "מימוש נטו" – NET EXERCISE – בהתאם למנגנון זה, העובד משלם את תוספת המימוש הנדרשת באמצעות חלק מהאופציות שהוקצו לו. כלומר, כמות המניות המוקצה בפועל משקפת את שווי ההטבה הגלום במועד המימוש.

לדוגמא, כמות אופציות – 50, תוספת מימוש בגין אופציה 10 ש"ח, שווי מניה במועד ההמרה 100 ש"ח – שווי ההטבה = 90 * 50 = 4,500 ש"ח

במקרה זה יוקצו סה"כ 45 מניות

5 מניות בשווי 500 ש"ח שולמו כביכול בגין תוספת המימוש.

טופס 912 – אופציות – מנגנון מימוש נטו

 

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה מייסד המשרד הינו בוגר החטיבה המקצועית של רשות המסים. לייעוץ בעניין צור קשר בטלפון 03-7737071 או במייל yossi@naye.co.il