טפסים מס הכנסה

חוק עידוד השקעות הון

שינויי מבנה - מיזוגים פיצולים

מיסוי אופציות

מיסוי בינלאומי

טופס 1348 – הצהרת תושבות

טופס 1348 – הצהרת תושבות סעיף 131(א)(5ה) לפקודת מס הכנסה קובע חובת דיווח ביחס ליחיד שמתקיימת לגביו אחת החזקות הכמותיות, וסובר שאינו תושב ישראל, כדלקמן:

קרא עוד »

מסלול ירוק

כללי