טפסים מסלול ירוק

​טופס 903– בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: מיזוג קרנות נאמנות חייבות

​טופס 904– בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: מיזוג קרנות נאמנות פטורות

​טופס  905– בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל Step Up

​טופס 906– בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: הקצאת יחידת למניה-RSU

​טופס 907– בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: חישוב שיעור ניכיון משוקלל