החלת הוראות סעיף 67 על תוכנית איחוד וחלוקה ללא רצף קרקעי

החלטת מיסוי 1862/10 החלת הוראות סעיף 67 על תוכנית איחוד וחלוקה ללא רצף קרקעי עובדות: 1. חברת X (להלן: "היזם") הינה בעלת הזכויות במס' חלקות, חלקן לבד וחלקן במושע יחד עם אחרים. חלקות אלו הינן חלקות גובלות ורצופות פיזית ובזעת היזם והבעלים האחרים של חלקות אלו לאחד חלקות אלו לחלקה אחת (להלן: "המגרש הגרעיני"). 2. […]

חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ- החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 4983/15 חלוקת עיזבון בין יורשים של חבר קיבוץ- החלטת מיסוי בהסכם 1. העובדות כפי שנמסרו 1.1 ש' היה חבר קיבוץ עובר לפטירתו (להלן: "המנוח").1.2 המבקשים, א', ב' ו-ג', הינם ילדיו ויורשיו של המנוח בחלקים שווים לפי צו קיום צוואה.1.3 על נכסי עיזבון המנוח נמנים הנכסים הבאים: 1.3.1 זכויות המנוח בקיבוץ, לרבות הזכות למגורים ובבית […]

הקמת חניון ציבורי לרשות מקומית במסגרת עסקת B.O.T

החלטת מיסוי 1009/18 הקמת חניון ציבורי לרשות מקומית במסגרת עסקת B.O.T 1.העובדות 1.1 רשות מקומית הינה הבעלים של זכויות מקרקעין בתחום שיפוטה (להלן: "המקרקעין"). בבעלותה המלאה של הרשות המקומית חברה לפיתוח כלכלי שהינה תאגיד עירוני שהוסדר על פי נהלי משרד הפנים (להלן: "החברה").1.2 הרשות המקומית, באמצעות החברה, עתידה להקים על המקרקעין קמפוס בתי ספר לאומנויות, לרבות שטח מסחרי, […]

תנאי ההחזקה הקבוע בסעיף 49(ב)2 לחוק לאחר עסקת קומבינציה

החלטת מיסוי 2239/18 תנאי ההחזקה הקבוע בסעיף 49(ב)2 לחוק לאחר עסקת קומבינציה העובדות: 1. גב' X (להלן: "המוכרת") הינה הבעלים של מחצית דירת מגורים (להלן: "הדירה").2. הדירה נרכשה ע"י המוכרת ובן זוגה דאז בשנת 2009 והיא מתגוררת בה עם ילדיה עד היום.3. ביום 29.10.2013 חתמה המוכרת ובן זוגה דאז, על הסכם עם חב' Y לביצוע […]

תנאי ההחזקה הקבוע בסעיף 49(ב)2 לחוק לאחר עסקת קומבינציה

החלטת מיסוי 2239/18 תנאי ההחזקה הקבוע בסעיף 49(ב)2 לחוק לאחר עסקת קומבינציה העובדות: 1 . גב' X (להלן: "המוכרת") הינה הבעלים של מחצית דירת מגורים (להלן: "הדירה").2 . הדירה נרכשה ע"י המוכרת ובן זוגה דאז בשנת 2009 והיא מתגוררת בה עם ילדיה עד היום.3 . ביום 29.10.2013 חתמה המוכרת ובן זוגה דאז, על הסכם עם […]

מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית

החלטת מיסוי 3947/17 מנהלות עירוניות לייצוג דיירים בפרויקטים להתחדשות עירונית (בהסכם) העובדות: 1. משרד הבינוי פרסם קול קורא להענקת תוספת מימון לפרויקטים של ביצוע חיזוק, הרחבה ושיפוצים של מבנים העומדים בקריטריונים מסוימים לרבות קריטריונים של תמ"א 38 (להלן "קול קורא").2. חברה כלכלית הפועלת מטעמה של רשות מקומית (להלן: "המנהלה העירונית"), עמדה בתנאי הסף שנקבעו בקול הקורא כאמור, ביחס לשלושה […]

הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי בינוי

החלטת מיסוי 9093/18 הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי בינוי העובדות 1. בפרויקטים של התחדשות עירונית מקבלים הדיירים המקוריים של הפרויקט דירה חדשה וגדולה יותר חלף דירתם הישנה. מעבר זה כרוך בעלייה משמעותית בתשלומים הנדרשים עבור עלויות התחזוקה של הבניין החדש.2. על מנת להתמודד עם שינוי זה בעלויות התחזוקה, נוצר צורך בסיוע במימון ההוצאות […]

המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי

החלטת מיסוי 1239/18 המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי 1. העובדות במתחם בו מקודם פרויקט פינוי בינוי, מחזיק מר X (להלן: "הבן") בדירת מגורים וכן אימו מחזיקה בדירת מגורים באותו מתחם. 2. הבקשה מבוקש לאשר כי הזכאות לפטור מכוח סעיף 49כב לחוק, תיבחן נכון ליום חתימת ההסכם מול היזם ולא ביום המכירה הנדחה אשר נקבע […]

איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים במסגרת שימור מבנה

החלטת מיסוי 7326/17 איחוד וחלוקת מקרקעין בין בעלים משותפים במסגרת שימור מבנה (בהסכם) 1. העובדות: 1.1. האחים X (להלן: "האחים") הינם הבעלים של בית משותף (להלן: "הבניין"). 1.2. הבעלות בתתי החלקות בבניין רשומה בפנקס הבתים המשותפים ע"ש האחים בהתאם לחלוקה שערכו בזמנו, כך שכל אח מחזיק בדירות מסוימות. 1.3. הבניין נקבע ברשימת הבניינים לשימור על פי […]

תחולת ההטבות הקבועות בחוק מס ריבוי דירות גם לאחר ההתקשרות בעסקת פינוי בינוי- החלטת מיסוי בהסכם

החלטת מיסוי 1020/18 תחולת ההטבות הקבועות בחוק מס ריבוי דירות גם לאחר ההתקשרות בעסקת פינוי בינוי- החלטת מיסוי בהסכם 1. העובדות 1.1 מר X( להלן: "הדייר") מכר דירת מגורים שהייתה בבעלותו וקיבל בגין מכירה זו מענק (להלן: "המענק") בהתאם להוראות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018),תשע"ז-2016 ולתקנות ההתייעלות הכלכלית […]