ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון -בהסכם

ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון -בהסכם

העובדות:
1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית המוטמעת במספר אתרי אינטרנט מקצועיים שבבעלותה (להלן: "אתרי החברה"), שמטרתם לחבר בין שירותים ו/או מוצרים ללקוחות פוטנציאליים, תוך שימוש בכלים שפותחו על ידי החברה (להלן: "הפלטפורמה הטכנולוגית").
2. מטרת הפלטפורמה הטכנולוגית שמפתחת החברה הינה לחבר בצורה אוטומטית, באמצעות האלגוריתם המפותח בחברה ומוטמע בפלטפורמה שבאתרי החברה, בין משתמשים סופיים (להלן: "משתמש הקצה" או "הגולש") לבין ספקים של שירותים ומוצרים של מפרסמים שונים אשר עונים לצרכים של משתמשי הקצה בצורה הטובה ביותר. האלגוריתם שמוטמע בפלטפורמה לומד את ההעדפות של הגולשים ומסייע להציג את השירותים והמוצרים שהכי מתאימים למשתמשי הקצה באתרי החברה, אשר בהם ישנן כתבות תוכן. הכתבות שבאתרי החברה מהוות תוכן פרסומי אשר מפנה לאתרים של ספקי שירותים ומוצרים אשר מפרסמים באתרי החברה (להלן: "לקוחות החברה" ו/או "הלקוחות").
3. החברה מפתחת ומזינה תוכן לאתרי החברה הכולל בתוכו מספר אפליקציות וכלים טכנולוגיים אשר אוספים מידע על הגולשים ומנתחים אותו על מנת להביא לתוצאות המרה (המרה של גולש לכדי "הקלקה" על פרסומת המוצגת לו ועל ידי כך קבלת תשלום מהמפרסם) טובות יותר. התוכן באתר נכתב ונערך על ידי עובדי החברה וכותבי תוכן חיצוניים אשר מקבלים תשלום מהחברה כקבלני משנה.
4. החברה מפרסמת את אתריה אצל בעלי שטחי פרסום באינטרנט (להלן: "ספקי הפרסום") ומקדמת את אתריה במנועי חיפוש באמצעות כלים שפיתחה לקידום אתרים, הן מבחינה אורגנית והן מבחינה ממומנת. הגולשים באתרי החברה יכולים לקרוא ולהשוות בין המוצרים השונים, ובאמצעות האלגוריתם אותו מפתחת החברה, אשר מוטמע באתרי החברה, התוכנה מציגה את השירות או המוצר של הספק שיתאים להם בצורה המיטיבה ביותר וזאת כדי להביא את הגולש לרכוש את השירות או המוצר של הספק המפרסם באתר החברה. התאמת הפרסומת המיטיבה ביותר מבוצעת באמצעות ניתוח מידע אודות משתמש הקצה אשר נאסף ומנותח באמצעות התוכנה המפותחת בחברה.
5. הכנסותיה של החברה נובעות מלקוחותיה אשר מפרסמים באתרי החברה כך שכאשר גולש מגיע מאתר החברה לאתר של לקוח החברה ומבצע רכישה, נוצרת אצל החברה הכנסה שנגזרת מסכום הרכישה של הגולש אצל הלקוח. תיעוד פעולותיו של הגולש אצל הלקוח והמעקב אחר נתוני הרכישות שלו מבוצע באמצעות רכיב תוכנה המפותח בחברה אשר מנטר.
את הפעולות ומחזיר לחברה את הנתונים לצורך חיוב הלקוח. החברה מעבירה חלק מתוך ההכנסות המתקבלות בחברה מהלקוחות לספקי שטחי הפרסום שבאמצעותם היא מקדמת את אתרי החברה. הקישור בין קידום אתרי החברה באמצעות ספקי הפרסום וניתוב משתמש הקצה ומעקב אחר פעולותיו אצל לקוחות החברה המפרסמים באתרי החברה מבוצעים באופן אוטומטי באמצעות התוכנה המפותחת בחברה.

פרטי הבקשה:
1. לאשר כי הכנסות החברה מלקוחותיה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
2. לאשר לחברה כי לצורך בדיקת תנאי "מפעל טכנולוגי מועדף" יחולו על החברה הוראות הצו לעידוד השקעות הון (ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי) התשע"ט – 2018 (להלן: "הצו").

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע כי בשנות מס בהן החברה תעמוד בכל התנאים המנויים בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק, תיחשב הכנסתה של החברה כ"הכנסה טכנולוגית" כל עוד ההכנסה הופקה מהתוכנה אותה היא מפתחת ושהקניין הרוחני שלה נמצא בבעלותה. עוד נקבע שהחברה אינה נדרשת לחשב ולהפריד את הכנסתה החייבת המיוחסת לפעילות התוכן ויש לראות בכלל ההכנסה המיוחסת לתוכנה כ"הכנסה טכנולוגית".
2. נקבע כי יש לראות בהכנסה הטכנולוגית המועברת מלקוחות החברה לספקי הפרסום של החברה כתשלומים לספקים אשר חלים לגביהם הוראות הצו לצורך בדיקת עמידת החברה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.