חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הטבות מס לבתי מלון

מתקן תיירותי ללינה (להלן: "בית מלון") העומד בקריטריונים המפורטים בחוק לעידוד השקעות הון זכאי להטבות מס, כדלקמן:

מסלול מענקים

לבית מלון באיזור פיתוח א' בלבד – במסלול זה מקבל בית המלון מענק יחסי לגובה ההשקעה החדשה בבית המלון – בדרך כלל, 20% מההשקעה החדשה. מסלול זה מטופל על ידי מנהלת מרכז ההשקעות של משרד התיירות, בשונה ממפעלים תעשייתיים הכפופים למשרד התמ"ת. בהמשך לכך, יצוין כי מפת איזורי הפיתוח ביחס לבתי מלון אינה זהה למפת איזורי הפיתוח ביחס למפעלים תעשייתיים. קבלת המענק נעשית בפנייה למנהלת מרכז ההשקעות במשרד התיירות.

מסלול הטבות המס

במסלול זה זכאים בית מלון באיזור פיתוח א' לפטור ממס חברות (דחיית מס) למשך תקופה של 10 שנים, ולשיעור מס מופחת  על דיבידנד מההכנסה המוטבת – 20% (במקום 30%). בית מלון באיזור אחר זכאי לפטור ממס חברות (דחיית מס) למשך תקופה של שנתיים, ובנוסף לדיבידנד בשיעור מס מופחת למשך תקופה של שבע שנים. יצוין, כי בעת חלוקת הדיבידנד, תהא החברה המחלקת חייבת במס חברות.
הטבת המס ניתנת ביחס להכנסות מהפעלת המלון בלבד.

בתי מלון באיזור פיתוח א' זכאים לבחור בין שני המסלולים דלעיל.

הגדרת בית מלון

בית מלון מוגדר בחוק לעידוד השקעות הון כמבנה הכולל 11 חדרים או יותר ומספק שירותי לינה לאורחים מזדמנים בתוספת שירותים נלווים. בכדי לקבל את ההטבות נדרש ששיעור התיירים המתארחים בבית המלון יהיה 25% לפחות, ובנוסף נדרשת השקעה בבית המלון שגובהה עולה על הסכום המפורט בחוק.
כאשר מדובר בבית מלון קיים, נדרש כי ההשקעה תכלול בנייה של חדרים נוספים.

אופן קבלת הטבות המס

ניתן לקבל את הטבות המס ב"מסלול הירוק" (דרישת ההטבות במסגרת הדוח השנתי) או על ידי פנייה לקבלת רולינג ממחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים. במסגרת הרולינג מאשרת המחלקה את זכאות החברה ובעלי מניותיה להטבות מס לתקופת של עשר שנים (איזור פיתוח א') או שבע שנים (איזור אחר).

במקרים מסוימים, ישום דווקני של הוראות החוק יכול להוביל לכך שבתי מלון אשר החוק נועד לעודד במהותו לא יקבלו את ההטבות. כך לדוגמא, במקרה בו חברה אחת בנתה את בית המלון, וחברה אחת שוכרת ממנה את בית המלון ומתפעלת אותו.

רו"ח דוד נחמני מייסד המשרד הינו בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בתחום, והיה שותף למתן החלטות מיסוי רבות, כמפקח במחלקת חוק עידוד השקעות הון, ולאחר פרישתו מרשות המסים כמייצג. רו"ח נחמני מייצג מספר רב לקוחות בתחום החוק לעידוד, לרבות בתי מלון – ייעוץ, ייצוג בדיוני שומות, מתן חוות דעת מיסויות בנוגע לזכאות להטבות מס לפי החוק, קבלת רולינגים מרשות המסים.

Call Now Button