יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה – בהסכם

יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה ומיסוי שבח לחברים ולאגודה – בהסכם העובדות: 1.1. הפונה הינה אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן: "האגודה") תושבת ישראל. 1.2. לאגודה הסכמי חכירה עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") בגין שטחים חקלאיים (להלן: "המקרקעין"), אשר רובם שימשו ומשמשים את חברי האגודה להפקת הכנסות מעסק. 1.3. האגודה רשומה כבעלת זכויות החכירה […]

ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון -בהסכם

ניכוי הכנסות המועברות לאחר במפעל טכנולוגי העוסק בפרסום מקוון -בהסכם העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח פלטפורמה טכנולוגית המוטמעת במספר אתרי אינטרנט מקצועיים שבבעלותה (להלן: "אתרי החברה"), שמטרתם לחבר בין שירותים ו/או מוצרים ללקוחות פוטנציאליים, תוך שימוש בכלים שפותחו על ידי החברה (להלן: "הפלטפורמה הטכנולוגית"). 2. מטרת הפלטפורמה הטכנולוגית שמפתחת החברה הינה […]