משרד ישועה נחמני

למשרד ידע מקיף וניסיון רב ורחב בתחום המסים, אשר נצברו במהלך שנות העבודה ברשות המסים, וכמייצגים מול רשות המסים. המשרד מתאפיין ביצירתיות מחשבתית, והוא פועל בכדי למצוא לכל אחד ואחד מלקוחותיו את פתרון המס האופטימלי עבורו, תוך ניצול מלוא הזכויות המוקנות לו על פי דין.  משרד ישועה נחמני ייעוץ והשקעות הוקם על ידי בוגרי המחלקה המקצועית בנציבות מס הכנסה – יוסי ישועה, עו"ד (רו"ח) ודוד נחמני, רו"ח.

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה, עבד כמפקח בחוליית חברות בפקיד שומה גוש דן, ולאחר מכן כרפרנט מקצועי בפקיד שומה פתח תקווה, וכמפקח במחלקת מיזוגים פיצולים (שינויי מבנה) בחטיבה המקצועית של רשות המסים. במסגרת עבודתו ברשות המסים וכמייצג בשוק הפרטי (החל משנת 2011), צבר עו"ד (רו"ח) יוסי ישועה ניסיון רב בתחום שינויי המבנה – מיזוגים, פיצולים, שינויי מבנה מורכבים ועוד.

רו"ח דוד נחמני, עבד כמפקח בחוליית חברות בפקיד שומה ת"א 4, ולאחר מכן כרפרנט מקצועי בפקיד שומה ירושלים, וכמפקח במחלקת חוק עידוד בחטיבה המקצועית של רשות המסים. במסגרת עבודתו ברשות המסים וכמייצג בשוק הפרטי (החל משנת 2011), צבר רו"ח נחמני ניסיון רב בתחום חוק עידוד השקעות הון, והיה שותף לקבלת החלטות מיסוי תקדימיות בתחום.

רו"ח (משפטן) ינאי נוימן עבד כמפקח בפקיד שומה למפעלים גדולים, ולאחר מכן כרכז חוליית חברות ונאמנויות בפקיד שומה ת"א 1. במסגרת עבודתו ברשות המיסים צבר רו"ח נוימן ניסיון רב בטיפול בתיקי יחידים, בעלי מניות, חברות ונאמנויות בדגש על סוגיות רבות במיסוי בינ"ל בעלות השלכות לעניין מס הכנסה בישראל. רו"ח נוימן השתתף בוועדות שונות ברשות המיסים הנוגעות לתחום הנאמנויות, והוביל את הטיפול בפקיד השומה בתיקי נאמנות גדולים ומורכבים.

מיסוי ביטקוין

מיסוי ביטקוין
מיסוי ביטקוין - ביטקוין הינו מטבע דיגיטלי אשר לעמדת מס הכנסה יש למסותו כנכס ולא כמטבע
קרא עוד

הטבות לבתי מלון

הטבות מס לבתי מלון/מתקן תיירותי ללינה לפי החוק לעידוד השקעות הון
רו"ח דוד נחמני מייסד המשרד הינו בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בתחום, והיה שותף למתן החלטות מיסוי רבות, כמפקח במחלקת חוק עידוד השקעות הון, ולאחר פרישתו מרשות המסים כמייצג.
קרא עוד

בניין להשכרה

הטבות מס לבניין להשכרה לפי החוק לעידוד השקעות הון
מהו בניין להשכרה בניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, העומד בתנאים המפורטים בחוק זה, ובנוסף בתנאים שנקבעו בנוהל מרכז ההשקעות בנוגע לבניין להשכרה זכאי להטבות מס
קרא עוד

מס יסף

מס יסף
מס יסף הינו מס נוסף בשיעור של 3% (2% עד שנת 2016) החל על כלל הכנסתו החייבת של יחיד העולה על 640,000 ש"ח (2016 – 803,520 ש"ח, 2015 – 810,720 ש"ח, 2013/2014 – 811,560 ש"ח), וזאת החל משנת 2013.
קרא עוד

מידע מקצועי

פטור לתושב חוץ

החלטת מיסוי 8801/21 נושא: הוראות אמנה ופטור מניכוי מס במקור משכר משתתפי תוכנית לעידוד הקשר בין התפוצות לישראל – החלטת מיסוי בהסכם 1. העובדות: 1.1.

קרא עוד »

קביעת תושבות

קביעת תושבות הנושא: קביעת מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות בשל כך, ומיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה שבשליטתו לאחר מועד העלייה – החלטת

קרא עוד »

דירות מגורים

החלטת מיסוי 6642/21 הנושא: תחולת סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין כשהדירה נרכשה בכספים שהתקבלו במתנה מהורה – החלטת מיסוי בהסכם1. העובדות1.1. א' (להלן: "המוכרת") הינה

קרא עוד »

קרן להשקעות במקרקעין

החלטת מיסוי 1105/21 הנושא: הגדרת "מקרקעין לצרכי דיור להשכרה" בסעיף 64א2 לפקודה ומבחן שווי נכסי הקרן – החלטת מיסוי בהסכם1. העובדות:1.1. חברה א' (להלן: "הקרן"

קרא עוד »

מיסוי בינלאומי- נאמנות

החלטת מיסוי 5594/21 הנושא: אי תחולת "פרק הנאמנויות" (פרק רביעי 2 של חלק ד לפקודה) על החזקת מניות של חברה זרה בידי יחיד בעבור חברה

קרא עוד »