חוק עידוד השקעות הון

2020

2019

2018

פיתוח תוכנה עבור חברה אם זרה

החלטת מיסוי 933/18 פיתוח תוכנה עבור חברה אם זרה העובדות:1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל. החברה עוסקת בפיתוח תוכנה בתחום המשחקים החברתיים (להלן: "התוכנה") עבור

קרא עוד »

2017

מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP

החלטת מיסוי 5867/17 מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP (בהסכם) העובדות:1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה")עוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברה קשורה מחוץ לישראל (להלן: "מרכז

קרא עוד »

שימוש ברווחים פטורים

החלטת מיסוי 9812/17 שימוש ברווחים פטורים (בהסכם) העובדות:1. חברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). בבעלות החברה "מפעל תעשייתי" העוסק בפיתוח ובייצור תרופות במגוון תחומים.

קרא עוד »

הטבות מס להכנסות מתמלוגים

החלטת מיסוי 9901/17 הטבות מס להכנסות מתמלוגים (בהסכם) העובדות:1. החברה הינה חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). החברה עוסקת בייצור מוצרים לתעשיית ההיגיינה. החברה מחזיקה

קרא עוד »

2016

2015

הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

החלטת מיסוי 5568/15 הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה (לא בהסכם) העובדות:1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") אשר פיתחה פלטפורמה אינטרנטית העוסקת בהלוואות (להלן:

קרא עוד »

2014

ניכוי לפי סעיף 21 להוראת השעה

החלטת מיסוי 5879/14 ניכוי לפי סעיף 21 להוראת השעה (בהסכם) העובדות: 1. חברה העוסקת בפיתוח וייצור מכשור רפואי לתחום הקוסמטיקה (להלן: "החברה הרוכשת"), רכשה את

קרא עוד »

הבהרה למועד ההשקעה המיועדת הנדרשת

החלטת מיסוי 3975/14 הבהרה למועד ההשקעה המיועדת הנדרשת (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן:"החברה") צברה רווחים פטורים (להלן: "הרווחים הכלואים") מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן:

קרא עוד »

2013

2012

שותפות שהיא מפעל מועדף

החלטת מיסוי 3663/12 שותפות שהיא מפעל מועדף (בהסכם) העובדות: שותפות תושבת ישראל (להלן: "השותפות") המוחזקת כולה על ידי חברות תושבות ישראל עוסקת במתן עבודות ייצור

קרא עוד »

הגשת טופס 908 לאחר המועד

החלטת מיסוי 3961/12 הגשת טופס 908 לאחר המועד (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הגישה טופס 908 (להלן: "הטופס") בדבר החלת הוראות "מפעל מועדף" לפי

קרא עוד »

יצואן עקיף

החלטת מיסוי 4458/12 יצואן עקיף (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת כקבלנית משנה בפיתוח ושיווק של מיכלים ייעודיים לחומרים כגון: חביות פח ומיכלי

קרא עוד »

מניות למסחר בבורסה

החלטת מיסוי 6385/12 מניות למסחר בבורסה (בהסכם) העובדות:   חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח ייחודי שאושר על ידי המדען הראשי כעומד בקריטריונים

קרא עוד »

2011

החלטת מיסוי 6644/11

החלטת מיסוי 6644/11 תוכנה ושירותים נלווים העובדות:1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בייצור תוכנה לתחום התיירות (להלן: "התוכנה").2. כחלק מהטמעת התוכנה אצל לקוחותיה, החברה

קרא עוד »

העברת יתרות כספיות ממפעל מוטב

החלטת מיסוי 1313/11 העברת יתרות כספיות ממפעל מוטב (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") המהווה חלק מקבוצת חברות בינלאומית ובראשה חברה אמריקנית (להלן: "חברת

קרא עוד »

שיפוץ של בית מלון

החלטת מיסוי 2187/11 שיפוץ של בית מלון (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותי תיירות ובבעלותה בית מלון הכולל 318 חדרים בכ-10 קומות.

קרא עוד »

שותפות מוגבלת כמפעל מוטב

החלטת מיסוי 4415/11 שותפות מוגבלת כמפעל מוטב (לא בהסכם) העובדות:   שותפות מוגבלת תושבת ישראל (להלן: "השותפות") מוחזקת בבעלותן של שתי חברות תושבות ישראל.   בבעלות

קרא עוד »

מיזוג משולש הופכי ורווחים פטורים

החלטת מיסוי 5454/11 מיזוג משולש הופכי ורווחים פטורים (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות לרשתות תקשורת. מניות החברה רשומות

קרא עוד »

סעיף 51ו(א)(3)

החלטת מיסוי 8769/11 סעיף 51ו(א)(3) (בהסכם) העובדות: חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בייצור סרטי מתכת כקבלנית משנה. החברה הינה בעלת מעמד של מפעל מאושר

קרא עוד »

2010

2009

חטיבה כמפעל שאינו קשור

החלטת מיסוי 1446/09 חטיבה כמפעל שאינו קשור (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), המהווה חלק מקבוצת חברות בינלאומית, העוסקת בפיתוח וייצור ציוד רפואי. 2.

קרא עוד »

2008

ייצור באמצעות קבלני משתנה בחו"ל

החלטת מיסוי מספר 20/08 ייצור באמצעות קבלני משתנה בחו"ל (בהסכם) העובדות:1. חברת תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מזגנים, מערכות קירור לקירור מטען

קרא עוד »

מפעל תעשייתי, שירותי מו"פ לחברה תושבת ישראל, פעילות ייצור באמצעות קבלן משנה וקביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות"

החלטת מיסוי 16/08 מפעל תעשייתי, שירותי מו"פ לחברה תושבת ישראל, פעילות ייצור באמצעות קבלן משנה וקביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" (בהסכם) העובדות:1. החברה הינה חברה

קרא עוד »

מפעל תעשייתי

החלטת מיסוי 14/08 מפעל תעשייתי (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל עוסקת בתכנון וייצור מערכות דיגיטאליות. 2. החברה רשמה מספר פטנטים בגין חלק ממרכיבי המערכות

קרא עוד »

דיבידנד ממפעל מאושר

החלטת מיסוי 15/08 דיבידנד ממפעל מאושר (בהסכם) העובדות: 1. חברה עוסקת באמצעות חברות בנות בישראל ומחוץ לישראל בייצור ושיווק חומרי גלם בתחום הכימיה. 2. חלק

קרא עוד »

הסבת פעילות

החלטת מיסוי 22/08 הסבת פעילות (בהסכם) העובדות: 1. המפעל החל לפעול בשנת 1960 במסגרת חברה א'. במהלך שנת 2007 בוצע רה-ארגון בפעילויות ואחזקות בעלי המניות

קרא עוד »

שחיקת מחזור בסיס

החלטת מיסוי 26/08 שחיקת מחזור בסיס (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") שהוקמה כתוצאה מפיצול חטיבה מחברה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכת

קרא עוד »

יישום תקנות יצוא עקיף

החלטת מיסוי 27/08 יישום תקנות יצוא עקיף (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") היא בעלת מפעל מוטב לביצוע עבודות חיתוך, חריטה ובעיבוד שבבי

קרא עוד »

2007

מכירות באמצעות סוכן

החלטת מיסוי 9/07 מכירות באמצעות סוכן (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), בעלת מפעל מוטב ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי קוסמטיקה ואירוסלים. 2.

קרא עוד »

קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" ובקשה לכלול השקעות בגין תוכנית שבוטלה כ"השקעה מזערית מזכה"

החלטת מיסוי 10/07 קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" ובקשה לכלול השקעות בגין תוכנית שבוטלה כ"השקעה מזערית מזכה" (בהסכם) העובדות: 1. החברה הינה חברה פרטית העוסקת בפיתוח

קרא עוד »

מענקים בגין מבנים שבבעלות בעלי השליטה המשמשים את מפעל האגודה בין במישרין ובין בעקיפין

החלטת מיסוי 13/07 מענקים בגין מבנים שבבעלות בעלי השליטה המשמשים את מפעל האגודה בין במישרין ובין בעקיפין (בהסכם) העובדות: 1. אגודה שיתופית תושבת ישראל (להלן: "האגודה"), מקימה

קרא עוד »

2006

הכנסות שמקורן בשותפות

החלטת מיסוי 55/06 הכנסות שמקורן בשותפות (בהסכם) העובדות:1. חברה תושבת ישראל מפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרים המבוססים על פתרונות אחסון נתונים. 2. החברה הקימה שותפות רשומה

קרא עוד »

הכנסה מוטבת ומפעל מבוזר

החלטת מיסוי 56/06 הכנסה מוטבת ומפעל מבוזר (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי שינוע ותצוגה מפלסטיק. המוצרים מיוצרים בשיטת

קרא עוד »

הכנסה מוטבת ומחזור בסיס

החלטת מיסוי 57/06 הכנסה מוטבת ומחזור בסיס (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים לשוק הביטחוני. בחברה מספר חטיבות המתמחות

קרא עוד »