מיזוגים ופיצולים

2021

2020

2019

2018

מיזוג בדרך ש החלפת מניות עם חברת החזקות, בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה, ומיד לאחר מכן העברת חלק מהמניות המוקצות במיזוג לאחד מבעלי המניות לחברה בשליטתו בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 2024/18 חלק ה2 לפקודת מס הכנסה- שינויי מבנה​ העובדות: 1.1 חברה א' (להלן: "החברה הנעברת א'"), הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בתחום

קרא עוד »

2017

מיזוג שותפויות

החלטת מיסוי 1063/17 מיזוג שותפויות (בהסכם) העובדות: 1.1. שותפות א' (להלן: "השותפות הקולטת"), הינה שותפות רשומה, תושבת ישראל אשר יחידות ההשתתפות שלה רשומות למסחר בבורסה לניירות

קרא עוד »

2016

2015

מכירת זכויות בחברה קולטת לאחר מיזוג (בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ לפקודה) בהתאם להוראות סעיף 103ג (9א)(2) לפקודה הנעשית באמצעות מפיץ

החלטת מיסוי 2965/15 מכירת זכויות בחברה קולטת לאחר מיזוג (בדרך של החלפת מניות לפי סעיף 103כ לפקודה) בהתאם להוראות סעיף 103ג (9א)(2) לפקודה הנעשית באמצעות

קרא עוד »

2014

2013

2012

מיזוג אגודה שיתופית עם חברת אם וחברת בת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, ומיד לאחר מכן העברת מניות חברה זרה לחברה זרה אחרת בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה

החלטת מיסוי 5643/12 מיזוג אגודה שיתופית עם חברת אם וחברת בת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, ומיד לאחר מכן העברת מניות חברה זרה לחברה זרה

קרא עוד »

2011

מיזוג בדרך של החלפת מניות

החלטת מיסוי 1254/11 מיזוג בדרך של החלפת מניות (בהסכם) העובדות: החברה הקולטת הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת במתן שירותי תיירות. 99.7% מהון מניות החברה

קרא עוד »

העברת זכות ב- LLC לחברה זרה

החלטת מיסוי 1463/11 העברת זכות ב- LLC לחברה זרה (בהסכם) העובדות: החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של מוצרים קוסמטיים. החברה

קרא עוד »

מבחן רוב הנכסים

החלטת מיסוי 1596/11 מבחן רוב הנכסים (בהסכם) העובדות: ביום 31.12.09 נערך מיזוג בין חברה א' לבין חברה ב', כך שכל הנכסים וההתחייבויות של חברה א'

קרא עוד »

העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה, מיד לאחר מכן מיזוג החברה הנעברת עם החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, ובנוסף התייחסות להעברת עובדים במסגרת מיזוג לחברה קולטת

החלטת מיסוי 7845/11 העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה, מיד לאחר מכן מיזוג החברה הנעברת עם החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה, ובנוסף

קרא עוד »

כללים למיזוג רבעוני

החלטת מיסוי 8758/11 כללים למיזוג רבעוני (בהסכם) העובדות: 1. חברה א' וחברה ב' הינן חברות פרטיות תושבות ישראל, העוסקות בתחום מסוים. חלק מבעלי המניות מחזיקים

קרא עוד »

2010

אישור חברות עתירות מו"פ

החלטת מיסוי 2874/10 אישור חברות עתירות מו"פ (בהסכם) אישור חברות עתירות מו"פ העובדות: 1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, העוסקת במחקר ובפיתוח בשני תחומים

קרא עוד »

שינוי מבנה מורכב

החלטת מיסוי 6527/10 שינוי מבנה מורכב (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ארה"ב, הנסחרת בבורסה בארה"ב (להלן: "החברה הציבורית") הינה תאגיד בינלאומי המחזיק במישרין ובעקיפין, למעלה ממאה

קרא עוד »

2009

החרגה ממבחן "רוב הנכסים"

החלטת מיסוי 1794/09 החרגה ממבחן "רוב הנכסים" (בהסכם) העובדות: 1. החברה מעבירה והחברה הקולטת הינן חברות תושבות ישראל העוסקות בתחומי פעילויות דומים בתחום האנרגיה. החברה

קרא עוד »

2008

העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוגה עם החברה הקולטת ועם חברה אחות לחברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי 4/08 העברת חברה בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוגה עם החברה הקולטת ועם חברה אחות לחברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף

קרא עוד »

העברת מניות חברה זרה לחברה ישראלית בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה, העברת נכסים לחברה אחות בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) ואישור חברת מו"פ

החלטת מיסוי 7/08 העברת מניות חברה זרה לחברה ישראלית בהתאם להוראות סעיף 104ב לפקודה, העברת נכסים לחברה אחות בהתאם להוראות סעיף 104ב(ו) ואישור חברת מו"פ (בהסכם)

קרא עוד »

העברת חברה לפי הוראות סעיף 104ב לפקודה לחברה קולטת, העברת שלוש חברות נוספות לחברה הקולטת מחברה אחות לפי הוראות סעיף 104ב(ו) לפקודה, ומיד לאחר מכן מיזוג ארבעת החברות לפי הוראות סעיף 103 לפקודה

החלטת מיסוי בהסכם 8/08 (בהסכם) העברת חברה לפי הוראות סעיף 104ב לפקודה לחברה קולטת, העברת שלוש חברות נוספות לחברה הקולטת מחברה אחות לפי הוראות סעיף 104ב(ו)

קרא עוד »

העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, העברת מניות באוצר בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה, מיד לאחר מכן העברת מניות לרבות החברה הקולטת בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה לחברה תושבת חוץ

החלטת מיסוי 10/08 העברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104א לפקודה, העברת מניות באוצר בהתאם להוראות סעיף 104ג לפקודה, מיד לאחר מכן העברת מניות לרבות החברה

קרא עוד »

2007

שרשרת מיזוגים בהתאם להוראות סעיפים 103 לפקודה ו- 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב והעברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104(א) לפקודה

החלטת מיסוי 2/07 שרשרת מיזוגים בהתאם להוראות סעיפים 103 לפקודה ו- 15(2) לאמנה בין מדינת ישראל לבין ארה"ב והעברת נכסים בהתאם להוראות סעיף 104(א) לפקודה (בהסכם)

קרא עוד »

2006