החלטת מיסוי 21/08

ייצור באמצעות קבלני משנה מחו'ל (בהסכם)

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"), העוסקת בדיגום, פיתוח, ייצור ושיווק מוצרי טקסטיל.

2. ייצור מוצרי החברה מתבצע ברובו באמצעות קבלני משנה בחו"ל. קבלני המשנה מייצרים על פי מפרט מדויק (תיק מוצר), המסופק להם על ידי החברה. החברה, באמצעות עובדיה, מפקחת על אופן וטיב הייצור המתבצע אצל קבלני המשנה, הן בחו"ל והן בישראל.

3. לרוב, קבלן המשנה בחו"ל, רוכש את חומרי הגלם ומייצר את המוצר, כאמור על פי תיק המוצר, באמצעות חומרי גלם הנרכשים על ידו. במקרים שבהם החברה משלבת  במוצר חומרי גלם ייחודיים, החברה היא זו שמספקת לקבלן המשנה בחו"ל את חומרי הגלם.

4. החברה מעסיקה כ-50 עובדי פיתוח, עיצוב ודיגום העוסקים בבניית תיקי המוצרים (להלן: "מחלקת העיצוב").

5. תיק מוצרי החברה מפותח, מעוצב ומתוכנן כולו בישראל באמצעות מחלקת העיצוב. צוות החברה אחראי על פיתוח ועיצוב המוצר, לפרטי פרטים (שרטוט מדויק, מידות, סוג התפירה, סוגי הכפתורים וכו'), וכן אחראי לקביעת הוראות הייצור המדויקות לקבלן המשנה. כאמור, תיק המוצר כולל הוראות לגזירת הבדים השונים בקווים המתאימים, קווי התפירה וחיבור הרצועות, הקרסים, הבטנות, הקאפים (cups), וכדומה (להלן: "תיק המוצר"). כמו כן, תיק המוצר מכיל את אב הטיפוס של המוצר. על סמך תיק המוצר יכולים עובדי הגזירה והתפירה לבצע את עבודתם בהתאם לסטנדרטים ולדרישות המדויקות של החברה, וכן לשמור על אחידות המוצר על אף שהוא מיוצר אצל קבלני משנה שונים.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לאשר כי המפעל של החברה הינו "מפעל תעשייתי", כמשמעות המונח בסעיף  51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" מאחר ומרבית הייצור מבוצע באמצעות קבלני משנה בחו"ל.

2. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.