חוק עידוד השקעות הון

מטרת חוק עידוד השקעות הון לעודד יזמים ולפתח את כושר הייצור בארץ ע"י מתן הטבות מס.

הטבות המס ניתנות למפעלים יצרנים המייצאים חלק מהתוצר לחו"ל – "מפעל מאושר", "מפעל מוטב", "מפעל מועדף", "מפעל טכנולוגי מועדף". פעילויות לדוגמא, הזכאיות להטבות המס – פיתוח תוכנה, פיתוח אפליקציות, מפעלים מסורתיים יצרניים (פלסטיק, קוסמטיקה, עיבוד שבבי). בנוסף, ניתנות הטבות מס לבתי מלון, בניינים להשכרה ועוד.

קיימים שני מסלולים לקבלת הטבות המס – 

המסלול הירוק – לדרוש את הטבות המס במסגרת הדוח בהתבסס על חוות דעת מיסויית התומכת בעמדה (במקרים המתאימים).

מסלול רולינג – להגיש בקשה להחלטת מיסוי בהסכם למחלקת חוק עידוד בחטיבה המקצועית של רשות המסים, המאשרת את הזכאות להטבות המס.

בפועל, חוק עידוד השקעות הון הינו חוק מורכב אשר יישומו וקבלת ההטבות המקסימליות מכוחו כרוכים בהתמודדויות מקצועיות רבות מול פקיד השומה/רשות המסים. 

במסגרת ההתמודדות מנסה רשות המסים במקרים רבים למנוע קבלת ההטבות מסיבות שונות ומגוונות. 

אנו ממליצים להיערך ליישום החוק לעידוד השקעות הון באופן המיטבי בשלב המוקדם ביותר, וזאת באמצעות מומחים בתחום המכירים את החוק ואת ההתנהלות מול מס הכנסה על בוריים, כך שמיצוי ההטבות לפי החוק יהיה מקסימלי.

רו"ח דוד נחמני מייסד המשרד הינו בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בתחום, היה שותף להחלטות מיסוי רבות כממונה במחלקת חוק עידוד השקעות הון והחל משנת 2011 כמייצג. במסגרת תפקידו שותף להחלטות רבות פורצות דרך וחדשניות בתחום לרבות בתחומים כמו פיתוח תוכנה, קבלני משנה, מפעל תעשייתי, בתי מלון ועוד.

בין לקוחותינו בתחום חוק עידוד השקעות הון

חברה לפיתוח תוכנה בתחום התיירות, חברה לייצור מוצרי קוסמטיקה, חברה לייעול הפרסום הדיגיטלי, חברה לייצור אריזות, חברה לפיתוח תוכנה בתחום התלת מימד, חברה לייצור מוצרי סטרליזציה לחדר ניתוח, חברה לפיתוח משחקי מחשב, חברה לייצור מכונות לחיתוך סלעים ואבנים, חברה המפתחת תוכנה לבתי מלון, בתי מלון, חברה לפיתוח תוכנה בתחום החלל, חברה לעיבוד שבבי, חברה לייצור מערכות חשמל לתחום הרכב ועוד

חוק עידוד השקעות הון נחקק בשנת 1959, במטרה לעודד יזמים להקים מפעלים אשר יפתחו את כושר הייצור בארץ עם דגש על הפריפריה, שיפור מאזן הייבוא ייצוא וקליטת עליה תוך פיזור העבודה והאוכלוסייה. מטרות אלו נכונות ומפורטות במסגרת החוק, לאחר שעברו התאמות במהלך השנים.
השימוש במתן הטבות מס כאמצעי לעידוד פעילויות מסוגים שונים, יצירת מקומות תעסוקה, שיפור יתרות מטבע החוץ. באמצעות מתן הטבות המס המפורטות במסגרת חוק עידוד השקעות הון ניתן, בין היתר, סיוע לישובים בקליטת מפעלים ובתי מלון, ובכך יוצר מקומות תעסוקה במשק תוך מתן דגש על הפריפריה.

הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון

המחוקק בחר לעודד השקעות על ידי מתן מענק בגין השקעה מאושרת, ובדרך של מתן הטבות מס למשקיע. במסגרת הטבות המס החוק מעניק הטבות למפעלים תעשייתיים, מתקני תיירות ללינה (בתי מלון), ובניינים להשכרה.

על מנת להיות זכאים להטבות המס, על החברה להיות מוגדרת כ"חברה מועדפת" ע"פ הגדרתה בחוק עידוד השקעות הון. על מנת לענות להגדרה, על החברה לעמוד במספר קריטריונים:
קיומו של מפעל תעשייתי – על החברה לקיים את התנאי הקובע שבבעלותה יהא מפעל תעשייתי. לא אחת עולות מחלוקות בין רשות המסים לבין חברות מועדפות בנושא קיומו או אי קיומו של "מפעל".
היקף ייצוא– היקף המכירות של החברה לשוק העולמי הוא 25% או יותר מסך המכירות בשנת המס השוטפת.
פעילות ייצורית בישראל– עיקר פעילות החברה בשנת המס היא "פעילות ייצורית" אשר מבוצעת במדינת ישראל. הגדרת פעילות ייצורית- לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח.
"הכנסה מועדפת"– רק הכנסה אשר מוגדרת כ"הכנסה מועדפת" תהיה זכאית להטבות המס בחוק.
מיקום החברה – השליטה על עסקי החברה וניהולם מופעלים בישראל.

קיימים שני מסלולים לקבלת ההטבות:

מסלול רולינג – פנייה יזומה לחטיבה המקצועית ברשות המסים (מחלקת חוק עידוד השקעות הון) לקבלת החלטת מיסוי בהסכם (רולינג) לפיה לחברה הפונה מפעל תעשייתי הזכאי להטבות בגין פעילותו. במידה וניתנה החלטת מיסוי בהסכם לפיה לחברה זכאות להטבות, לפקיד השומה סמכות מוגבלת לבדוק סוגיות שנבדקו ואושרו ביחס לחוק עידוד השקעות הון על ידי המחלקה המקצועית.

המסלול הירוק – הגשת הדוחות כמפעל תעשייתי הזכאי להטבות, בהתבסס על חוות דעת מומחה במידת הצורך. במסלול זה לפקיד השומה סמכות לבדוק את הזכאות להטבות בגין פעילות החברה, ולקבוע שומה לפי שיקול דעתו. כלומר, כל עוד לא נקבעו שומות סופיות קיים חוסר וודאות ביחס לזכאות להטבות. נציין כי במקרים מסוימים, לאחר בדיקה במסגרת דיוני השומות, מאשרת רשות המסים את קבלת ההטבות רק עבור חלק יחסי מפעילות החברה החברה, תוך הפרדה בין הפעילות המועדפת הזכאית להטבות, ובין הפעילות שאינה מועדפת.

מה הפעילויות המזכות בהטבות המס?

– חברות יצרניות אשר מוכרות את תוצרתן בישראל ובעולם.

– חברות תוכנה אשר מעניקות ללקוחות זכות שימוש בתוכנה.

– חברות אשר מפתחות תוכנה לתושבי חוץ – בישראל ישנם הרבה מאוד מרכזי פיתוח של ענקיות תוכנה, בין השאר כתוצאה מההטבות לחברות.

– חברות המוכרות רכיב אשר משתלב במוצר אחר והמוצר האחר נמכר לחו"ל, בכפוף לעמידה בתנאים נוספים כגון מחזור מכירות (יצוא עקיף).

– בתי מלון אשר מספר הלינות של תושבי חוץ עולה בהם על רבע מסך הלינות במלון – להרחבה בעניין לחץ כאן.

– בניינים להשכרה – בניינים אשר מכילים דירות להשכרה לתקופה של מינימום חמש שנים – להרחבה בעניין לחץ כאן.

החל משנת 2017 התווסף לחוק לעידוד השקעות הון מסלול הטבות נוסף לחברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – להרחבה בעניין ראה בהמשך.

הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון

המחוקק בחר לעודד השקעות על ידי מתן מענק בגין השקעה מאושרת, ובדרך של מתן הטבות מס למשקיע. במסגרת הטבות המס החוק מעניק הטבות למפעלים תעשייתיים, מתקני תיירות ללינה (בתי מלון), ובניינים להשכרה.

על מנת להיות זכאים להטבות המס, על החברה להיות מוגדרת כ"חברה מועדפת" ע"פ הגדרתה בחוק עידוד השקעות הון. על מנת לענות להגדרה, על החברה לעמוד במספר קריטריונים:
קיומו של מפעל תעשייתי – על החברה לקיים את התנאי הקובע שבבעלותה יהא מפעל תעשייתי. לא אחת עולות מחלוקות בין רשות המסים לבין חברות מועדפות בנושא קיומו או אי קיומו של "מפעל".
היקף ייצוא– היקף המכירות של החברה לשוק העולמי הוא 25% או יותר מסך המכירות בשנת המס השוטפת.
פעילות ייצורית בישראל– עיקר פעילות החברה בשנת המס היא "פעילות ייצורית" אשר מבוצעת במדינת ישראל. הגדרת פעילות ייצורית- לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח.
"הכנסה מועדפת"– רק הכנסה אשר מוגדרת כ"הכנסה מועדפת" תהיה זכאית להטבות המס בחוק.
מיקום החברה – השליטה על עסקי החברה וניהולם מופעלים בישראל.

קיימים שני מסלולים לקבלת ההטבות:

מסלול רולינג – פנייה יזומה לחטיבה המקצועית ברשות המסים (מחלקת חוק עידוד השקעות הון) לקבלת החלטת מיסוי בהסכם (רולינג) לפיה לחברה הפונה מפעל תעשייתי הזכאי להטבות בגין פעילותו. במידה וניתנה החלטת מיסוי בהסכם לפיה לחברה זכאות להטבות, לפקיד השומה סמכות מוגבלת לבדוק סוגיות שנבדקו ואושרו ביחס לחוק עידוד השקעות הון על ידי המחלקה המקצועית.

המסלול הירוק – הגשת הדוחות כמפעל תעשייתי הזכאי להטבות, בהתבסס על חוות דעת מומחה במידת הצורך. במסלול זה לפקיד השומה סמכות לבדוק את הזכאות להטבות בגין פעילות החברה, ולקבוע שומה לפי שיקול דעתו. כלומר, כל עוד לא נקבעו שומות סופיות קיים חוסר וודאות ביחס לזכאות להטבות. נציין כי במקרים מסוימים, לאחר בדיקה במסגרת דיוני השומות, מאשרת רשות המסים את קבלת ההטבות רק עבור חלק יחסי מפעילות החברה החברה, תוך הפרדה בין הפעילות המועדפת הזכאית להטבות, ובין הפעילות שאינה מועדפת.

מה הפעילויות המזכות בהטבות המס?

– חברות יצרניות אשר מוכרות את תוצרתן בישראל ובעולם.

– חברות תוכנה אשר מעניקות ללקוחות זכות שימוש בתוכנה.

– חברות אשר מפתחות תוכנה לתושבי חוץ – בישראל ישנם הרבה מאוד מרכזי פיתוח של ענקיות תוכנה, בין השאר כתוצאה מההטבות לחברות.

– חברות המוכרות רכיב אשר משתלב במוצר אחר והמוצר האחר נמכר לחו"ל, בכפוף לעמידה בתנאים נוספים כגון מחזור מכירות (יצוא עקיף).

– בתי מלון אשר מספר הלינות של תושבי חוץ עולה בהם על רבע מסך הלינות במלון – להרחבה בעניין לחץ כאן.

– בניינים להשכרה – בניינים אשר מכילים דירות להשכרה לתקופה של מינימום חמש שנים – להרחבה בעניין לחץ כאן.

החל משנת 2017 התווסף לחוק לעידוד השקעות הון מסלול הטבות נוסף לחברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – להרחבה בעניין ראה בהמשך.

 חברה רגילהמפעל מועדף – אזור פיתוח א'מפעל מועדף – אזור אחרמפעל טכנולוגי מועדף – חברה קטנהמפעל טכנולוגי מועדף – חברה גדולה
מס חברות23%7.5%16%12%6%
מס דיבידנד30%20%20%20%20%
מס דיבידנד לזרים30%20%20%4% בנסיבות מסוימות4% בנסיבות מסוימות
מס במכירת IP23%23%23%12%6%
פחתרגיל200%-400%200%-400%200%-400%200%-400%
קרא עוד

לבחינת זכאות להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, באמצעות רו"ח דוד נחמני בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון בחטיבה המקצועית של רשות המסים – צור קשר בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il