חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

חוק עידוד השקעות הון

 חוק עידוד השקעות הון נועד לעודד יזמות, ופיתוח כושר הייצור בארץ ע"י מתן הטבות מס.

הטבות המס ניתנות למפעל יצרני אשר הינו "מפעל תעשייתי", המייצא חלק מהתוצר לחו"ל – "מפעל מאושר", "מפעל מוטב", "מפעל מועדף", "מפעל מועדף מיוחד", "מפעל טכנולוגי מועדף", "מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד", "מפעל בר תחרות בתחום האנרגיה המתחדשת", מפעל המהווה קבלן משנה. 

פעילויות לדוגמא, הזכאיות להטבות מכוח חוק עידוד השקעות הון – פיתוח תוכנה, פיתוח אפליקציות, ביו טכנולוגיה, ננו טכנולוגיה, אנרגיה מתחדשת, מפעלים מסורתיים יצרניים (פלסטיק, קוסמטיקה, עיבוד שבבי). בנוסף, ניתנות הטבות מס לבתי מלון, בניינים להשכרה ועוד.

שני מסלולים אפשריים לקבלת הטבות המס – 

המסלול הירוק – החברה דורשת את הטבות המס במסגרת הדוח תוך התבססות על חוות דעת מיסויית התומכת בעמדה (במקרים המתאימים).

מסלול רולינג – החברה מגישה בקשה להחלטת מיסוי בהסכם למחלקת חוק עידוד בחטיבה המקצועית של רשות המסים, המאשרת את הזכאות להטבות המס.

חוק עידוד השקעות הון הינו חוק מורכב אשר יישומו וקבלת ההטבות המקסימליות מכוחו, כרוכים בהתמודדויות מקצועיות רבות מול פקיד השומה/רשות המסים. 

רשות המסים מנסה במסגרת ההתמודדות במקרים רבים למנוע קבלת ההטבות מסיבות שונות ומגוונות. 

אנו ממליצים להיערך ליישום החוק באופן המיטבי בשלב המוקדם ביותר, וזאת באמצעות מומחים בתחום המכירים את החוק, ואת ההתנהלות מול מס הכנסה על בוריים, כך שמיצוי ההטבות לפי החוק יהיה מקסימלי.

רו"ח דוד נחמני מייסד המשרד הינו בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בתחום. רו"ח נחמני היה שותף להחלטות מיסוי רבות כממונה במחלקת חוק עידוד השקעות הון, והחל משנת 2011 כמייצג. במסגרת תפקידו נטל חלק בהחלטות מיסוי רבות פורצות דרך וחדשניות בתחום חוק עידוד, לרבות בנושאים כמו פיתוח תוכנה, קבלני משנה, מפעל תעשייתי, בתי מלון ועוד.

לקוחותינו בתחום חוק עידוד השקעות הון

למשרדנו לקוחות רבים בתחום, לרבות חוברות העוסקות בתחומים הבאים:

– פיתוח תוכנה – 

* בתחום התיירות – ניהול בתי מלון.

* בתחום המלונאות – ייעול הליך הזמנת חדרי מלון, ייעול הליך הזמנת טיסות.

* בתחום התלת ממד.

* בתחום החלל – תוכנה להצגת מערכות כוכבים.

* בתחום הסליקה – העברת כספים בין מדינות.

* בתחום התרופות – ייעול מערך האיתור והשיווק של תרופות.

– תעשיית הקוסמטיקה – ייצור מוצרי קוסמטיקה.

– תעשיית הפלסטיק – ייצור מוצרי פלסטיק.

– הפרסום הדיגיטלי – ייעול הפרסום הדיגיטלי, פיתוח פלטפורמות לניהול פרסום.

– תעשיית האריזות – ייצור אריזות, ייצור חביות, ייצור מכלי קיבול, ייצור מדבקות.

– רפואי – ייצור מוצרי סטריליזציה לחדר ניתוח.

– משחקי מחשב – פיתוח משחקי מחשב.

– חיתוך אבנים – ייצור מכונות לחיתוך סלעים ואבנים.

– עיבוד שבבי – יצואנים ישירים ויצואנים עקיפים – קבלני משנה בשרשרת הייצור של רכיבים מורכבים.

– חשמל – ייצור מערכות חשמל לתחום הרכב. 

– אנרגיה מתחדשת – ייצור מתקני הקמה לחוות סולאריות.

– חוות סוסים.

– בתי מלון ועוד. 

חוק עידוד השקעות הון נחקק בשנת 1959, במטרה לעודד יזמים להקים מפעלים אשר יפתחו את כושר הייצור בארץ עם דגש על הפריפריה, שיפור מאזן הייבוא ייצוא וקליטת עליה תוך פיזור העבודה והאוכלוסייה. מטרות אלו נכונות ומפורטות במסגרת החוק, לאחר שעברו התאמות במהלך השנים.
השימוש במתן הטבות מס כאמצעי לעידוד פעילויות מסוגים שונים, יצירת מקומות תעסוקה, שיפור יתרות מטבע החוץ. באמצעות מתן הטבות המס המפורטות במסגרת חוק עידוד השקעות הון ניתן, בין היתר, סיוע לישובים בקליטת מפעלים ובתי מלון, ובכך יוצר מקומות תעסוקה במשק תוך מתן דגש על הפריפריה.

הטבות המס לפי חוק עידוד השקעות הון

המחוקק בחר לעודד השקעות על ידי מתן מענק בגין השקעה מאושרת, ובדרך של מתן הטבות מס למשקיע. במסגרת הטבות המס החוק מעניק הטבות למפעלים תעשייתיים, מתקני תיירות ללינה (בתי מלון), ובניינים להשכרה.

על מנת להיות זכאים להטבות המס, על החברה להיות מוגדרת כ"חברה מועדפת" ע"פ הגדרתה בחוק . על מנת לענות להגדרה, על החברה לעמוד במספר קריטריונים:
קיומו של מפעל תעשייתי – על החברה לקיים את התנאי הקובע שבבעלותה יהא מפעל תעשייתי.
במקרים רבים עולות מחלוקות בין רשות המסים לבין חברות מועדפות בנושא קיומו או אי קיומו של "מפעל".
היקף ייצוא– היקף המכירות של החברה לשוק העולמי הוא 25% או יותר מסך המכירות בשנת המס השוטפת.
פעילות ייצורית בישראל– עיקר פעילות החברה בשנת המס היא "פעילות ייצורית" אשר מבוצעת במדינת ישראל. הגדרת פעילות ייצורית- לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח.
רשות המסים טוענת במקרים מסוימים, כי עיקר פעילות החברה הינה פעילות מסחרית, ולפיכך אינה זכאית להטבות מס, אף לא ביחס לחלק הייצורי.  
"הכנסה מועדפת"– רק הכנסה אשר מוגדרת כ"הכנסה מועדפת" תהיה זכאית להטבות המס בחוק.
מיקום החברה – השליטה על עסקי החברה וניהולם מופעלים בישראל. מדינת ישראל מחולקת לשני אזורים: אזור פיתוח א', אזור אחר. שיעור מס החברות למפעל מועדף באזור פיתוח א' הינו 7.5% ובאזור אחר 16%.

קיימים שני מסלולים לקבלת ההטבות:

מסלול רולינג – פנייה יזומה לחטיבה המקצועית ברשות המסים (מחלקת חוק עידוד) לקבלת החלטת מיסוי בהסכם (רולינג) לפיה לחברה הפונה מפעל תעשייתי הזכאי להטבות בגין פעילותו. במידה וניתנה החלטת מיסוי בהסכם לפיה לחברה זכאות להטבות, לפקיד השומה סמכות מוגבלת לבדוק סוגיות שנבדקו ואושרו ביחס לחוק עידוד השקעות הון על ידי המחלקה המקצועית. החלטת המיסוי תקפה בד"כ ל- 5 שנים, וזאת בכפוף להתקיימות העובדות בבסיס החלטת המיסוי.

המסלול הירוק – הגשת הדוחות כמפעל תעשייתי הזכאי להטבות, בהתבסס על חוות דעת מומחה במידת הצורך. במסלול זה לפקיד השומה סמכות לבדוק את הזכאות להטבות בגין פעילות החברה, ולקבוע שומה לפי שיקול דעתו. כלומר, כל עוד לא נקבעו שומות סופיות קיים חוסר וודאות ביחס לזכאות להטבות. נציין כי במקרים מסוימים, לאחר בדיקה במסגרת דיוני השומות, מאשרת רשות המסים את קבלת ההטבות רק עבור חלק יחסי מפעילות החברה החברה, תוך הפרדה בין הפעילות המועדפת הזכאית להטבות, ובין הפעילות שאינה מועדפת.

במסגרת תנאי החוק יש לייצא שיעור מינימלי של 25% מההכנסות. אולם, קבלן משנה – יצרן אשר מהווה חולייה בשרשרת הייצור אשר לא מייצא את התוצרת הסופית בעצמו, הממוקם במרכז הארץ – נקבע רף מינימלי של 50% ומחזור מינימום של 15M ש"ח. 

חוק עידוד השקעות הון

מה הפעילויות המזכות בהטבות המס?

– חברות יצרניות אשר מוכרות את תוצרתן בישראל ובעולם.

– חברות תוכנה אשר מעניקות ללקוחות זכות שימוש בתוכנה.

– חברות אשר מפתחות תוכנה לתושבי חוץ – בישראל ישנם הרבה מאוד מרכזי פיתוח של ענקיות תוכנה, בין השאר כתוצאה מההטבות לחברות.

– חברות המוכרות רכיב אשר משתלב במוצר אחר והמוצר האחר נמכר לחו"ל, בכפוף לעמידה בתנאים נוספים כגון מחזור מכירות (יצוא עקיף).

– בתי מלון אשר מספר הלינות של תושבי חוץ עולה בהם על רבע מסך הלינות במלון – להרחבה בעניין לחץ כאן.

– בניינים להשכרה – בניינים אשר מכילים דירות להשכרה לתקופה של מינימום חמש שנים – להרחבה בעניין לחץ כאן.

 

קרא עוד

לבחינת זכאות להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון, באמצעות רו"ח דוד נחמני בוגר מחלקת חוק עידוד בחטיבה המקצועית של רשות המסים – צור קשר בטלפון 03-7737070 או במייל office@naye.co.il

Call Now Button