צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), התשפ"א-2021

נושא החוזר

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40ד(ד) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 החוק, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור:
1. בצו זה –
"אטרקציה" – כהגדרתה בסעיף 40א לחוק;
"מיתקן תיירותי ללינה" – כהגדרתו בסעיף 18א(א) לחוק.
2. אזור פיתוח א' של מיתקן תיירותי ללינה יהיה כל הארץ, למעט שטח השיפוט העירוני של עיריות הרצליה ותל אביב-יפו.
3. אזורי פיתוח א' של אטרקציה יהיו במפה ובאזורים המפורטים בתוספת.
4. תחילתו של צו זה ביום פרסומו ותוקפו עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023).

תוספת (סעיף 3)

אזורי פיתוח א' של אטרקציה

1. מחוז הצפון: קילומטר מזרחית מחוף הים מאזור עמק זבולון עד ראש הנקרה, גבול הצפון, רמת הגולן, סובב כנרת, דרומה עד קיבוץ טירת צבי, לאורך הקו הירוק עד צומת מגידו, כביש 65 ,עפולה (כולל עפולה) לאורך שרידי רכבת
העמק, עד מפגש כביש 722, כביש 75, צומת יגור כביש 70 (והשטחים ממערב לכביש כמתוחם במפה), צומת אבלים, עמק זבולון כמתוחם במפה.
אזור חיפה: חיפה קילומטר מזרחית מחוף הים לאורך כביש 70, צומת העמקים, צומת יקנעם, צומת אליקים, זכרון יעקב (היישוב), קילומטר מזרחית מחוף הים צפונה לחפה כמתוחם במפה.

2. מחוזות ירושלים והמרכז: ירושלים, פרוזדור ירושלים, אזור שפלת יהודה ממערב לכביש מס' 1 עד אזור כפר דניאל (נ"צ 193220, 647768) רמלה, פתחיה, חולדה, יסודות, בית חלקיה, חפץ חיים, בני ראם, גפן, לוזית, מזרחית לבית ניר (לא כולל), דרומה לאזור נחושה ולאורך הקו הירוק לירושלים, כמתוחם במפה.

3. מחוז הדרום: כל אזור הדרום, למעט אלה:
מדרום לקיבוץ עין גדי מנ"צ 236849, 594679 ודרומה לאורך כביש 90 עד אזור נאות הכיכר, כמתוחם במפה.