חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טופס 5329

לאחרונה פורסם שבכוונת רשות המסים לשלוח שוב לנישומים בעלי סימנים "מחשידים" דרישה למילוי טופס 5329. בדרך זו מנסה רשות המסים להגיע לנישומים בעלי הכנסות חייבות במס שלא דיווחו על הכנסותיהם, ולגרום לכך שידווחו על הכנסותיהם, ישלמו את המס כדין, ובנוסף להפעיל במקרים מסוימים הליכים פליליים ו/או לגבות כופר. סימן מחשיד יכול לדוגמא להיות נישום המחזיק בשתי דירות במרכז תל אביב. סביר להניח שהוא מתגורר בדירה אחת ומשכיר את השנייה. לאור סכומי השכירות הגבוהים כיום, ההנחה היא שלא כל הכנסה השכירות פטורה, והיה על נישום כזה לדווח למס הכנסה על הכנסותיו ושלם המס כדין.

 

מהו טופס 5329 ?

טופס 5329 הינו דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל – מעין שילוב של "הצהרת הון" ו"דוח שנתי", ומהווה כלי ראשוני בידי רשות המסים לבחון האם ההכנסה המדווחת על ידי הנישום כוללת את כל הכנסותיו בפועל.
בין היתר, נדרש הנישום ליתן מידע אינפורמטיבי ביחס אליו ולבת זוגו, ובנוסף לקבע את עמדתו בסוגיות שונות, כדלקמן:

  1. תושבות – הנישום נדרש להצהיר אם הינו תושב ישראל או תושב חוץ. כמובן שלהצהרת הנישום ביחס לסוגיה זו, השלכות מהותיות במקרים רבים.
  2. חשבונות הבנק של הנישום – כך לדוגמא, אם לנישום חשבונות בנק בחו"ל, עליו ברוב המקרים לפרט לגביהם בטופס, וכמובן שפקיד השומה יוכל לבדוק בהמשך אם נצברו בחשבונות אלה הכנסות החייבות במס בישראל.
  3. נדל"ן המוחזק על ידי הנישום – כך לדוגמא, אם בבעלות הנישום מספר דירות, פקיד השומה יבחן אם הופקה הכנסה משכירות המביאה לחבות מס.
  4. כלי רכב – כך לדוגמא, מי שמחזיק ברכב יוקרה ומנגד אינו מגיש דוחות למס הכנסה, סביר כי העניין ייבדק לעומק.
  5. מקורות הכנסה ועיסוקים בשנתיים האחרונות – פקיד השומה יבדוק לדוגמא, התאמה בין מקורות ההכנסה ובין הנכסים.

במקרים רבים הטפסים נשלחו לנישומים אשר הפיקו הכנסה החייבת במס, ולא דיווחו עליה לרשות המסים – מחדל בעל השלכות פליליות ואזרחיות, אך מנגד במקרים רבים לא בוצעה כל עבירה על ידי הנישומים – לדוגמא, בעל מספר דירות מגורים אשר ילדיו גרים בדירות ללא תמורה.

מי שקיבל טופס 5329 מחויב למלאו כנדרש ולהשיבו לרשות המסים. במקרים בהם לא דווחה ההכנסה ולא שולם מס כנדרש, יש לבחון דרכים להסרת המחדל, וצמצום החשיפה הפלילית בשל כך.

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה, הינו בוגר המחלקה המקצועית של רשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בהליך גילוי מרצון. צור קשר: טלפון 03-7737070, אי מייל yossi@naye.co.il

Call Now Button