מפעלים של חברות אחיות אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה

החלטת מיסוי 08/06 מפעלים של חברות אחיות אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה (בהסכם) העובדות: 1. חברה א' הוקמה בדרך של פיצול אופקי של חברה ב'. עקב הפיצול, רוכזה בכל חברה, פעילות ייצור נפרדת. הפעילות בחברה ב' הינה פעילות של ייצור מוצרים בתהליכים אורגניים (להלן: "המוצרים האורגניים"), ואילו הפעילות בחברה א' הינה פעילות של ייצור […]

הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט

החלטת מיסוי 09/06 הכנסות שמקורן בשימוש בתוכנה המשווקת באינטרנט (בהסכם) החלטת המיסוי דנה בחברה העוסקת בפיתוח תוכנה אשר מודל הפקת ההכנסות שלה הוא מפירסום באינטרנט. השאלה המיסויית היא האם מודל הכנסות הבנוי על רווחי פרסומות באינטרנט נכלל בהגדרת "הכנסה מוטבת" לפי סעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, ועל כן  זכאיות להטבות המס בחוק.רשות המיסים מכריעה […]

מתן שירותי מו"פ לרוכשי טכנולוגיה

החלטת מיסוי 10/06 מתן שירותי מו"פ לרוכשי טכנולוגיה (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח של פתרונות חומרה מתקדמים. לחברה הכנסות משני תחומי פעילות עיקריים: מתן רישיונות לשימוש בטכנולוגיה הגנרית של החברה ופיתוח מוזמן של טכנולוגיה מתקדמת המבוססת על הטכנולוגיה הגנרית של החברה. 2. להלן תיאור הפעילויות: א. מתן רישיונות לשימוש בטכנולוגיה – החברה מתקשרת עם […]

הרחבה של מפעל וביטול תכנית מאושרת במסלול חלופי

החלטת מיסוי 11/06 הרחבה של מפעל וביטול תכנית מאושרת במסלול חלופי (בהסכם) העובדות: 1. לחברה תושבת ישראל תכנית במסלול חלופי אשר אושרה על ידי מנהלת מרכז ההשקעות (להלן: "התכנית הישנה"), וזאת לפני כניסתו לתוקף של תיקון 60 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"). מדובר בחברה העוסקת בפיתוח וייצור "רובוטים", המשמשים לשימושים רבים ומגוונים. החברה הינה חברה בת של […]

הפרדת פעילות ייצורית וקביעת מחזור בסיס לכל פעילות

החלטת מיסוי 12/06 הפרדת פעילות ייצורית וקביעת מחזור בסיס לכל פעילות (בהסכם) העובדות: 1. חברה תושבת ישראל ביקשה אישור מקדמי בדבר היות "הרחבה" של מפעלה "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"). 2. בביקורת שנערכה בחברה נתגלה כי החברה מנהלת שני סוגים של פעילויות ייצוריות, בשני תחומים נפרדים ושונים לחלוטין (פעילות דפוס […]

מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה

החלטת מיסוי 50/06 מפעלים של חברות אם ובת אשר לא ייחשבו "מפעלים קשורים" זה לזה (בהסכם) העובדות:1. חברה א' הוקמה בדרך של פיצול אנכי של חברה ב' לצורך כניסתו של משקיע חיצוני. עקב הפיצול, רוכזה בכל חברה, פעילות ייצור נפרדת. הפעילות בחברה א' הינה פעילות של ייצור לוחות מסוג א' (להלן: "לוחות א'"), ואילו הפעילות […]

"מפעל חדש" – רכישת פעילות ואופן חישוב ההכנסות המוטבות

החלטת מיסוי 51/06 "מפעל חדש"- רכישת פעילות ואופן חישוב ההכנסות המוטבות (בהסכם) העובדות: 1. חברה הוקמה על מנת לרכוש פעילות יצרנית קיימת מחברה אחרת שהנה צד לא קשור. החברה רכשה את המכונות והציוד ששימשו את הפעילות והתחייבה לקחת על עצמה את ההתחייבויות הקשורות לאותה פעילות. 2. בסמוך לרכישת הפעילות רכשה החברה נכסים יצרניים חדשים במטרה […]

הכנסה מוטבת של חברה המעבירה את מרכז הפיתוח מחו"ל לישראל

החלטת מיסוי 53/06 הכנסה מוטבת של חברה המעבירה את מרכז הפיתוח מחו"ל לישראל (בהסכם) העובדות: 1. החברה עוסקת במחקר ופיתוח של תוכנות לניהול מידע במעבדות אנליטיות. המערכות מיועדות לנהל את איסוף, עיבוד, אחסון ואחזור אינפורמציה הנוצרת במעבדות אנליטיות. בנוסף המערכות מאפשרות לעובדי מעבדה להתעדכן בזמן אמת במידע הקיים במערכת. התוכנה נמכרת בעיקר ללקוחות מהסקטור הציבורי […]

קביעת התנאים לחברה המבקשת להקים מפעל ייצורי ונעזרת בקבלני משנה

החלטת מיסוי 54/06 קביעת התנאים לחברה המבקשת להקים מפעל ייצורי ונעזרת בקבלני משנה (בהסכם) העובדות: 1. החברה מבקשת להקים מפעל לייצור פתרונות לאריזת מטענים על גבי משטחים המיועדים להובלה אווירית. הפיתרון המוצע מבוסס על פיתוח ייחודי של ניילון שיחליף את השימוש ברשתות המקובל כיום. 2. החברה רשמה את ההמצאה כפטנט במספר מדינות בעולם ובכוונתה להקים […]